X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﭘﺎﻙ ﺷﺪﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﺸﻮﻥ ﻧﻴﺴﺘﻦ ..


ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...


ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻳﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﻴﺒﻴﻨن ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻧﻤﻴﻠﺮﺯﻩ !


ﭼﻮﻥ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺩﻟﻪ ﻧﻪ ﮊﻟﻪ ..!!!!!


ﻫﺴﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺴﺮﺍ ﻛﻒ ﻧﻤﻴﻜﻨﻦ !


ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻨﺎ ﺩﺧﺘﺮﻥ ﻧﻪ ﺩﻟﺴﺘﺮ ..!!!!!


ﻋﺸﻖ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﻣﻘﺪﺳﻪ،


ﺍﮔﻪ ﺑﻬﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻥ ........


پس ب ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮﻥ نظر یادتون نره ..... ♥♥♥♥♥♥♥♥
[ چهارشنبه 11 تیر 1393 ] [ 10:05 ] [ mohadeseh ] [ 18 نظر ]