پسر چیست؟


یک موجود مظلوم وتنها که زمان به دنیا اومدنش میگویند حال مادرش چطور


است؟


موقع عروسیش میگویند چه عروس زیبایی!


موقع مردنش میگویند بیچاره زنش![ پنج‌شنبه 17 مرداد 1392 ] [ 16:49 ] [ mohadeseh ] [ 21 نظر ]